Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Mobiliteit en verkeersveiligheid in gemeente Lingewaard; wat vindt u?

De gemeente wil Lingewaard bereikbaar en veilig houden voor alle weggebruikers. Wij werken aan maatregelen op korte termijn en een plan voor de lange termijn. Daarbij willen wij rekening houden met mensen die in Lingewaard wonen en werken. In een online vragenlijst kunt u uw mening geven over de verkeer en vervoer in Lingewaard, nu en in de toekomst.

Wij zijn bijvoorbeeld benieuwd hoe u de huidige voorzieningen voor auto, fiets en openbaar vervoer in Lingewaard waardeert. Hoe wilt u zich in de toekomst binnen de gemeente verplaatsen? Welke behoeften heeft u over de bereikbaarheid van de gemeente Lingewaard?

U vindt de vragenlijst op www.lingewaard.nl/onderzoekmobiliteit.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Wij raden u aan om de enquête op een pc of laptop in te vullen (vanwege het gebruik van een interactieve kaart). De resultaten worden anoniem verwerkt. Aan het eind van de enquête kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van de resultaten van dit onderzoek. Invullen kan tot en met 8 maart 2021.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

Gerelateerd nieuws

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden: Innovatie en Milieubewust Ondernemen in Lingewaard
Meer informatie >>

Start werkzaamheden warmtenet

Maandag 15 januari zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet op NEXTgarden. Dit warmtenet gaat in de toekomst verschillende glastuinbouwbedrijven in Lingewaard warmte leveren.
Meer informatie >>

Samen werken we aan toekomstplan voor de Rietkamp

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie NEXTgarden vastgesteld. Tijdens het opstellen van de gebiedsvisie hoorden we dat een aantal tuinders uit de Rietkamp wil stoppen. Dit betekent dat het gebied niet langer een intensiveringsgebied voor glastuinbouw hoeft te blijven. Daarom gaan we, samen met ondernemers en bewoners, kijken naar wat we met dit gebied willen.
Meer informatie >>

Inspiratiesessie levert veel ideeën op voor ontmoetingsplek

Tijdens een inspirerende sessie op 11 oktober ‘Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw’, georganiseerd door Gemeente Lingewaard en Glastuinbouw Nederland, kwam een schat aan ideeën en inzichten naar voren om dit idee samen verder vorm te geven.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.