Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Lingewaard zet vol in op aansluiting Bergerden op regionaal restwarmtenet

Met de op 11 december 2014 door de gemeenteraad aanvaarde Energievisie heeft de gemeenteraad van Lingewaard groen licht gegeven voor maximale inzet om het glastuinbouwgebied Bergerden aan te sluiten op de bestaande warmtenetten in Arnhem en Nijmegen. Dit moet leiden tot een stevige economische impuls voor het gebied.

Door de aansluiting wordt het mogelijk duurzame warmte te leveren aan de bestaande en nieuwe glastuinbouwbedrijven en worden de kansen voor de verdere ontwikkeling van Bergerden vergroot. Een warmtenet met restwarmte afkomstig van de afvalverbranders AVR en ARN – en mogelijk andere leveranciers – draagt bij aan een schone, gezonde en duurzame regio.

De gemeente Lingewaard zal het project leiden en samen met onder andere Alliander/Liandon, de tuinders, de gemeente Overbetuwe en de provincie Gelderland in 2015 een onderzoek (laten) uitvoeren naar de technische en economische mogelijkheden van de levering van warmte. Bij het onderzoek zal tevens worden betrokken de levering van Co2.

Gerelateerd nieuws

Start werkzaamheden warmtenet

Maandag 15 januari zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet op NEXTgarden. Dit warmtenet gaat in de toekomst verschillende glastuinbouwbedrijven in Lingewaard warmte leveren.
Meer informatie >>

Samen werken we aan toekomstplan voor de Rietkamp

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie NEXTgarden vastgesteld. Tijdens het opstellen van de gebiedsvisie hoorden we dat een aantal tuinders uit de Rietkamp wil stoppen. Dit betekent dat het gebied niet langer een intensiveringsgebied voor glastuinbouw hoeft te blijven. Daarom gaan we, samen met ondernemers en bewoners, kijken naar wat we met dit gebied willen.
Meer informatie >>

Inspiratiesessie levert veel ideeën op voor ontmoetingsplek

Tijdens een inspirerende sessie op 11 oktober ‘Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw’, georganiseerd door Gemeente Lingewaard en Glastuinbouw Nederland, kwam een schat aan ideeën en inzichten naar voren om dit idee samen verder vorm te geven.
Meer informatie >>

Inspiratiesessie: Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw

De kas van Harry Beijer op NEXTgarden vormt woensdag 11 oktober het decor voor een bijzondere bijeenkomst over de toekomst van de glastuinbouw in Oost-Nederland.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.