Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Lingewaard ontvangt 4,15 miljoen euro voor aardgasvrij maken Zilverkamp

Lingewaard ontvangt een bijdrage van 4,15 miljoen euro van het Rijk om woningen in de Zilverkamp in Huissen aardgasvrij te maken. De bijdrage komt van het Programma Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiermee kunnen 600 tot 700 woningen in de wijk de komende jaren aardgasvrij worden. Er wordt hiervoor een duurzaam warmtenet aangelegd.

Wethouder Duurzaamheid Aart Slob: “Met een warmtenet bieden we de bewoners van de Zilverkamp een alternatief voor het verwarmen van hun woning. Dit willen we ook qua kosten zo aantrekkelijk mogelijk maken. Zodat het een betaalbare mogelijkheid wordt om van het aardgas af te gaan. Dankzij deze bijdrage kunnen we hier nu een start mee maken.”

Zilverkamp Wijk van de Toekomst
Het aardgasvrij maken van de woningen is een van de thema’s uit het wijkontwikkelingsplan voor de Zilverkamp. Bewoners, woningcorporatie Waardwonen, Stichting Welzijn en gemeente Lingewaard stelden dit plan samen in 2017 op. Sinds de zomer van 2018 is de Zilverkamp een ‘officiële’ Wijk van de Toekomst. Dit is een onderdeel van het Gelders Energie Akkoord. Samen met bewoners, woningcorporatie Waardwonen, warmtenetwerkbedrijf Firan, netbeheerder Liander en energiecoöperatie Lingewaard Energie, kijkt gemeente Lingewaard hoe de wijk over kan stappen van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening.  

Duurzaam wonen
De bijdrage wordt gebruikt om een duurzaam warmtenet aan te leggen. Dit is voldoende om voor de eerste 600 tot 700 woningen in de Zilverkamp een aantrekkelijk aanbod te doen om hierop over te stappen. Bij een warmtenet wordt warm water via een netwerk van leidingen onder de grond verspreid naar de woningen. Dit warme water wordt opgewekt vanuit een warmtebron. In de Zilverkamp zijn verschillende warmtebronnen mogelijk: het winnen van warmte uit het Zwanewater en het oppervlaktewater in de wijk (‘aquathermie’) en een opstelling van zonnecollectoren op de Vliegerweide die aan de wijk grenst (‘zonthermie’). Daarnaast wordt er een warmteleiding vanuit het nabijgelegen tuinbouwgebied NEXTgarden gelegd.

Slim investeren
Het doel is dat het warmtenet op termijn aan alle bewoners van de ruim 2700 woningen in de Zilverkamp een extra mogelijkheid biedt om over te stappen van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening. Het biedt bewoners de mogelijkheid om op een eenvoudige manier en tegen betaalbare kosten over te stappen.

Hoe nu verder?
In de loop van 2021 verwacht de gemeente Lingewaard meer duidelijkheid te geven over de manier waarop in de Zilverkamp een duurzaam warmtenet wordt ontwikkeld. Meer informatie over aardgasvrij Zilverkamp is te vinden op www.lingewaard.nl/duurzamer-wonen.

Gerelateerd nieuws

Start werkzaamheden warmtenet

Maandag 15 januari zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet op NEXTgarden. Dit warmtenet gaat in de toekomst verschillende glastuinbouwbedrijven in Lingewaard warmte leveren.
Meer informatie >>

Duurzame warmte uit multi-bronnensysteem

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

Maandag 29 november - Webinar ‘Actuele Energiezaken’

Op 29 november bezoekt Adri Bom Lemstra voorzitter van Glastuinbouw Nederland onze regio. Haar speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de energieprijzen, de gevolgen voor de tuinbouwbedrijven en de verduurzaming van de glastuinbouw.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.