Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Lingewaard en DENG starten warmtenetwerkbedrijf

De gemeente Lingewaard werkt aan verduurzaming. Hiervoor richten we samen met Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG) Warmtenetwerk Lingewaard BV op. DENG is een Joint Venture van infra-specialist Firan en Innovatie- en Energiefonds Gelderland, een fonds van provincie Gelderland en Oost NL.

Dit warmtenetwerkbedrijf gaat het warmtenet binnen NEXTgarden als open netwerk uitbreiden. Zo krijgen nieuwe en bestaande tuinbouwbedrijven en bedrijven op Agropark de mogelijkheid hierop aan te sluiten. Daarbij werken we samen met Lingezegen Energy, het energiebedrijf van een tuinderscollectief in NEXTgarden. Lingezegen Energy gaat de warmte leveren. 

We moeten met z’n allen werken aan een duurzaam en mooi Lingewaard, ook voor de toekomstige generaties. Daarom willen we zuinig en goed omgaan met energie, water en milieu. Lingewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In het coalitieprogramma is afgesproken dat we onderzoeken of het bestaande warmtenet binnen NEXTgarden als open netwerk kan worden uitgebreid, als eerste stap naar de toekomstige ontwikkeling van een aardgasvrije warmte-oplossing die meerdere duurzame bronnen benut.

Van onderzoek naar uitvoering
In juli 2019 tekenden Firan, Lingezegen Energy en gemeente Lingewaard een intentieovereenkomst. Hierin stond de afspraak om samen te onderzoeken of het warmtenet kon worden uitgebreid. Dit onderzoek is positief verlopen. De besluiten zijn nu genomen om Warmtenetwerk Lingewaard BV op te richten en om het bestaande warmtenet van Lingezegen Energy als open warmtenet door te trekken naar Agropark. De aanbesteding voor de uitvoering hiervan loopt al. 

Partnerschap
“Met de betrokkenheid van Firan en de provincie Gelderland hebben we goede partners gevonden om deze stap te zetten. We richten ons op het netwerk, niet op de levering van warmte. Daarvoor werken we samen met Lingezegen Energy. Zo maken we als gemeente het verschil, vanuit een duidelijk rol.”, aldus wethouder Aart Slob van gemeente Lingewaard 

"De uitbreiding van het warmtenet van NEXTgarden naar een open netwerk voor andere gebieden in Lingewaard geeft een impuls aan de lokale energietransitie. De open warmte-infrastructuur betekent dat er in de toekomst verschillende bronnen en gebouwen aan kunnen worden toegevoegd. Daarmee legt Warmtenetwerk Lingewaard BV een betrouwbare basis voor een duurzame warmte-oplossing die klaar is voor de toekomst", voegt André Meijer, directeur van Firan, toe.

Samen bouwen we aan een duurzaam Lingewaard!

Gerelateerd nieuws

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden: Innovatie en Milieubewust Ondernemen in Lingewaard
Meer informatie >>

Start werkzaamheden warmtenet

Maandag 15 januari zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet op NEXTgarden. Dit warmtenet gaat in de toekomst verschillende glastuinbouwbedrijven in Lingewaard warmte leveren.
Meer informatie >>

Duurzame warmte uit multi-bronnensysteem

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.