Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

LTO Glaskracht geeft McKinsey opdracht voor eerste fase herstelplan Glasgroente

woensdag 05 november 2014
Om tot versterking van de concurrentiekracht van het Nederlandse glasgroentecluster te komen heeft LTO Glaskracht Nederland na overleg met de telersverenigingen het internationale consultancybureau McKinsey & Company opdracht gegeven voor de uitwerking van de eerste fase van een sectorstrategie.

In deze fase bepaalt het bureau de positie en kracht van de Nederlandse glasgroenteteelt in een breed internationaal perspectief. McKinsey ontwikkelt ook criteria om de toekomstbestendigheid van telersverenigingen te bepalen. Doel van de sectorstrategie is om tot een nieuwe situatie met blijvend beter rendement voor teeltbedrijven te komen. Dit wordt in de volgende fase uitgewerkt.

De aanhoudende malaise in de afzet en de druk op de bedrijfsrendementen doet veel glasgroentetelers beseffen dat een herstelplan dringend noodzakelijk is. Sinds dit voorjaar heeft een groeiend aantal leden LTO Glaskracht Nederland nadrukkelijk gevraagd initiatief te nemen tot verbetering van de afzetpositie van vruchtgroenten. Vanuit de organisatie is met een flink aantal telers gesproken over oorzaken en effecten. Duidelijk is dat de problemen groot en de oplossingen complex zijn. Betrokkenen zijn het er ook over eens dat alleen in samenwerking aan een oplossing kan worden gewerkt en dat dit vraagt om een aanpak waarbij de telers van begin af aan worden betrokken.

De glasgroentetelers kunnen daarbij rekenen op financiële steun van organisaties, zoals Greenport Holland, de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Rabobank, Rijksoverheid en Gemeente Westland. Ook met deze partijen is de afgelopen maanden reeds gesproken over hoe te komen tot een sectorstrategie.

Nog dit jaar komt McKinsey met de uitkomst , waarna de telersverenigingen individueel besluiten al dan niet mee te doen aan de tweede fase, namelijk de verdere uitwerking van de sectorstrategie.

Zie artikel hier op LTO Glaskracht Nederland

Gerelateerd nieuws

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden: Innovatie en Milieubewust Ondernemen in Lingewaard
Meer informatie >>

Start werkzaamheden warmtenet

Maandag 15 januari zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet op NEXTgarden. Dit warmtenet gaat in de toekomst verschillende glastuinbouwbedrijven in Lingewaard warmte leveren.
Meer informatie >>

Samen werken we aan toekomstplan voor de Rietkamp

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie NEXTgarden vastgesteld. Tijdens het opstellen van de gebiedsvisie hoorden we dat een aantal tuinders uit de Rietkamp wil stoppen. Dit betekent dat het gebied niet langer een intensiveringsgebied voor glastuinbouw hoeft te blijven. Daarom gaan we, samen met ondernemers en bewoners, kijken naar wat we met dit gebied willen.
Meer informatie >>

Inspiratiesessie levert veel ideeën op voor ontmoetingsplek

Tijdens een inspirerende sessie op 11 oktober ‘Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw’, georganiseerd door Gemeente Lingewaard en Glastuinbouw Nederland, kwam een schat aan ideeën en inzichten naar voren om dit idee samen verder vorm te geven.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.