Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Jonge mensen komen met echte duurzame innovatie

Kansen voor tuinbouw 3.0 in de regio worden gezien door Rik Eweg, Lector van Hogeschool Van Hall Larenstein. De hogeschool kreeg in 2018 de titel voor Duurzaamste Hogeschool van Nederland. Studenten worden opgeleid op en voor een duurzame toekomst waarbij deze bekroning al lang geleden ingezet is. In 2019 zal er gestart worden met een specifieke gericht op de circulaire economie. Studenten werken concreet aan een betere wereld doordat onderzoeken bij moeten dragen aan Sustrainable Development Goals van de Verenigde Naties (VN).

Studenten doen volop onderzoek bij NEXTgarden met de uitdaging om in de toekomst voldoende, gezond en veilig voedsel te kunnen produceren voor consumenten. Een mooi voorbeeld is het onderzoek naar waterlinzen als eiwitbron voor het voedsel van de toekomst. Zo’n baanbrekend onderzoek kan grote internationale impact hebben en is een stap naar tuinbouw 3.0. Ook is er onlangs gestart met onderzoek naar de teelt van exotische kruiden (onder andere kurkuma en peper) in Nederlandse kassen.

De regio heeft veel te bieden, studenten wonen vaak in het landelijk gebied en werken in de groene sector. Het is daarom belangrijk om de studies hier aan te bieden. De verstedelijkte gebieden en glas- en tuinbouw biedt kansen voor korte ketens. Kennis tussen producent en consument is erg belangrijk, ook restaurants hebben hier interesse in. Humprey’s is daar een mooi voorbeeld van.