Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Jan Taks stelt zich voor

De belangstelling van ondernemers peilen en daar met een ‘op maat’ aanbod op inspelen. Dat is de uitdaging voor Harrie Vreman en Jan Taks, acquisiteurs van Agrobusinesspark Lingewaard. Harrie focust zich op de regionale glastuinbouw; hij is een vertrouwd gezicht in de sector. Jan Taks stelt zich hier even voor.

‘Ik heb in Wageningen gestudeerd, landinrichting. Mijn passie voor duurzame gebiedsontwikkeling is daar ontstaan. Na een aantal jaar bij het ministerie en de provincie Brabant te hebben gewerkt, ben ik sinds 2007 zelfstandig adviseur.’

‘De sector heeft het moeilijk, maar ik merk wel degelijk belangstelling voor vestiging op ons Agrobusinesspark. Aanloop is er niet alleen uit de glastuinbouw, maar ook uit de reguliere agrobusiness en ruimte extensieve & energiegerelateerde bedrijvigheid. Voor dergelijke bedrijven, waar ik het aanspreekpunt voor ben, is ruim 25 hectare beschikbaar.’

‘Agrobusinesspark Lingewaard is goed bereikbaar vanuit de Nederlandse en Duitse markt. Ik ben daarom pas tevreden als er op mijn short-list van gegadigden ook een aantal Duitse ondernemingen staan. Onze prijs is concurrerend en wij bieden ruimte voor nieuwe initiatieven. Ons motto is ‘ontzorgen’; doen zich belemmeringen voor, dan zetten wij onze schouders er onder om die weg te halen.’

‘Ik zie volop win-win mogelijkheden voor cluster- en netwerkvorming, bijvoorbeeld bedrijven die samen optrekken bij het gebruik van water, energie en afval. Dat gaat deels om nieuwkomers, maar ik zal ook zittende ondernemers benaderen om hun wensen en ideeën voor uitbreiding, samenwerking en synergie op tafel te leggen. Zij zijn onze beste ambassadeurs.’

Wilt u met Jan Taks kennismaken, kom dan naar de Tuinbouwrelatiedagen op 10, 11 en 12 februari of neem direct contact op: j.taks@lingewaard.nl