Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Interview burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven

Hoe ziet u de situatie in de tuinbouw?
De tuinbouw in Lingewaard merkt de gevolgen van de economische recessie. Veel ondernemers hebben het moeilijk. De afzet staat onder druk en het is moeilijk om een nieuw idee of uitbreiding te laten financieren. Wij hopen dat dit een tijdelijke situatie is en dat het de komende jaren beter wordt. Maar we kunnen onze ogen voor permanente veranderingen niet sluiten. De concurrentie in het buitenland neemt de laatste jaren sterk toe. Productie vindt steeds vaker in Oost Europa of Afrika plaats. Ik heb bewondering voor de bedrijven die zich in deze wereldmarkt staande weten te houden. Gelukkig zit er veerkracht in de sector en kunnen we trots zijn op een aantal innovatieve bedrijven.

Wat merkt de gemeente Lingewaard daarvan?
De gronduitgifte op onze ontwikkellocatie Bergerden is lastig. De herstructurering van het bestaande tuinbouwgebied Huissen-Angeren verloopt traag. Ik voorzie daar ook problemen met ondernemers die het op zich goed doen, maar geen bedrijfsopvolger hebben. Voor vestiging op het Agropark is wel belangstelling, maar dan vooral vanuit andere sectoren. Bij elkaar gaat dat over bijna 100 hectare. Dat is een hele opgave voor onze gemeente, ook in financiele zin.

Staat u daar dan alleen voor?
Gelukkig niet! Bergerden ontwikkelen we samen met de gemeente Nijmegen. De herstructurering hebben we aangepakt met de provincie. Ook onze partners willen niet rustig afwachten totdat alles vanzelf weer goed komt. We willen samen doorpakken en intensiveren daarom de samenwerking. Die kan natuurlijk alleen slagen als we samen optrekken met ondernemers. Die moeten het echte werk doen! Het commitment van Greenport Arnhem-Nijmegen en de Stichting Stimulering Tuinbouwontwikkeling Overbetuwe en Liemers is daarom goud waard.

Wat is ‘Hier groeit iets moois’?
Wij willen het hele Agrocluster op de kaart zetten als perfecte vestigingsplek voor bestaande en nieuwe bedrijven. Bergerden, Huissen-Angeren en Agropark zijn afzonderlijk te weinig herkenbaar voor marktpartijen. We gaan dat met ‘Hier groeit iets moois’ veranderen. Ik wil dat het hele gebied van 600 hectare zich regionaal, nationaal en internationaal gaat onderscheiden. Met welk profiel? Dat bepalen we samen met ondernemers. Wij willen van hen weten waar we als Agrocluster echt goed in zijn of kunnen worden. Wat zijn de groeisectoren en hoe kunnen we die aan ons binden? Onze vier marktproposities zijn een voorzet, het is aan ondernemers om die in te koppen. Of met een nog scherpere inzet te komen natuurlijk.

Marktproposities?
Ja, dat er vier: Most competitive place, Circular economy, Feed the hungry region en The valleys production lab. Waarom in het Engels? Dat toont onze ambitie! Onze agrarische sector is nu eenmaal internationale business. Maar op de website van 'Hier groeit iets moois' is een heldere uitleg te vinden. Betrokken partijen kunnen hier ook kun reactie geven.

Ziet u ook kansen op de korte termijn?
We moeten vol inzetten op het regionale warmtenet. De regio Arnhem-Nijmegen kenmerkt zich door een grote vraag en aanbod van restwarmte. Deze combinatie zorgt voor unieke kansen, ook voor de tuinbouw. De gemeente Lingewaard en provincie Gelderland blijven in het herstructureringsgebied Huissen-Angeren inzetten op het faciliteren en stimuleren van tuinders die willen uitbreiden, verplaatsen of aan functieverandering willen doen en werken aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en infrastructuur. Want het mag duidelijk zijn: wij vertrouwen in de kracht van het gebied!

Is ‘Hier groeit iets moois’ alleen maar online actief?
Natuurlijk niet! Er is ook face-to-face contact nodig om tot een scherp profiel van het Agrocluster te komen. Online en offline wisselen elkaar daarom af. Op 2 december beginnen gesprekken met ondernemers, financiers en kennisinstellingen zoals de WUR, HAS Den Bosch, Radboud Universiteit en Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Dat is geen gesloten club. Iemand met een idee of vernieuwend ondernemersplan kan aanschuiven. Ik zou vooral jonge ondernemers willen uitdagen om hier in te stappen, wij zullen hen met open armen ontvangen. Interesse? Neem contact op met Wouter Groote (06-21583588).

Gerelateerd nieuws

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden: Innovatie en Milieubewust Ondernemen in Lingewaard
Meer informatie >>

Start werkzaamheden warmtenet

Maandag 15 januari zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet op NEXTgarden. Dit warmtenet gaat in de toekomst verschillende glastuinbouwbedrijven in Lingewaard warmte leveren.
Meer informatie >>

Samen werken we aan toekomstplan voor de Rietkamp

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie NEXTgarden vastgesteld. Tijdens het opstellen van de gebiedsvisie hoorden we dat een aantal tuinders uit de Rietkamp wil stoppen. Dit betekent dat het gebied niet langer een intensiveringsgebied voor glastuinbouw hoeft te blijven. Daarom gaan we, samen met ondernemers en bewoners, kijken naar wat we met dit gebied willen.
Meer informatie >>

Inspiratiesessie levert veel ideeën op voor ontmoetingsplek

Tijdens een inspirerende sessie op 11 oktober ‘Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw’, georganiseerd door Gemeente Lingewaard en Glastuinbouw Nederland, kwam een schat aan ideeën en inzichten naar voren om dit idee samen verder vorm te geven.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.