Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Initiatief: Food & Health Ingredient Farm (IF)

Er zijn de afgelopen jaren in de tuinbouwsector diverse Innovatie en Demo Centra (IDC’s) gestart. Een nieuw initiatief hierin is de Food & Health Ingredient Farm. De gedachte hierachter is dat het mogelijk moet zijn om plantaardige ingrediënten deels zelf te (laten) telen in kassen in West-Europa.

De Food & Health Ingredient Farm wil een communicatie- en insipiratiearena zijn voor betrokken partijen. De waarde die IF gaat bieden bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Optimalisering teeltsystemen van planten t.b.v. ingrediëntenproductie in een tuinbouwsysteem (semi-praktijkschaal);
  • Zorgen voor optimale rassen: (nieuwe) smaken, meer inhoudsstoffen, nieuwe soorten;
  • Optimale na-oogst processing. 

Inmiddels heeft een eerste werksessie over dit concept plaatsgevonden. Hierbij zijn vertegenwoordigers van de initiatiefnemers (NEXTgarden), Wageningen UR Glastuinbouw, Oost NV en de directeur divisie Food Ingredients van de firma Intertaste, aanwezig geweest. De komende maanden wordt gewerkt aan een krachtig samenwerkingsverband dat invulling kan geven aan de ontwikkeling en realisatie van de Food & Health Ingredient Farm.

Bent u geïnteresseerd in het initiatief en wilt u meewerken? Stuur dan een mailtje naar nextgarden@lingewaard.nl!