Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Indientermijn subsidieregeling verduurzaming glastuinbouw verlengd!

De gemeente Lingewaard heeft besloten de subsidieregeling voor verduurzaming van de herstructurering glastuinbouw nogmaals open te stellen. In de periode 17 augustus 2016 tot en met 7 september 2016 kunt u projectvoorstellen indienen.  Pak uw kans voor een subsidiebijdrage voor een project dat de glastuinbouw in NEXTgarden economisch verduurzaamt!

In het eerdere nieuwsbericht ‘Subsidie voor verduurzaming van de herstructurering glastuinbouw’ vindt u meer informatie over de regeling. Indien u nog vragen heeft omtrent de regeling kunt u contact opnemen met mevrouw U. Sewbalak (u.sewbalak@lingewaard.nl of 026-3260153) of de heer H. Korfage van de gemeente Lingewaard (h.korfage@lingewaard.nl of 026-3260151). Aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie.