Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Groen licht voor agrobusiness op Bergerden

De gemeenteraad van Lingewaard heeft op 11 december 2014 in beginsel ingestemd met een voorstel om in het tuinbouwgebied Bergerden naast glastuinbouw ook agrogelieerde bedrijven toe te staan. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de verdere ontwikkeling van het Agrocluster Lingewaard.

Ingezet wordt op het ontwikkelen van een terrein van 7 ha voor reguliere agrobusiness. Daarnaast wordt 20 ha gereserveerd voor ruimte-extensieve vormen van agrobusiness.