Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Gelderse tuinbouw koploper in energietransitie

Ruim honderd geïnteresseerde tuinbouwondernemers, politici en deskundigen waren op 5 september 2018 in een sfeervolle ambiance bijeen bij lasbedrijf Certilas in Huissen.

Doel van de bijeenkomst was de agenda te bepalen voor het halen van de klimaatdoelen binnen de tuinbouw in de provincie Gelderland. Deze agenda vertalen we naar een gezamenlijke ambitie.

Noodzaak verduurzamen tuinbouw

De avond werd geleid door Marianne Schuurmans, burgemeester van de gemeente Lingewaard. Marjan Minnesma, directeur Urgenda, trapte af. Zij schetste noodzaak en urgentie om de tuinbouw te verduurzamen en wat daarbij komt kijken. Peter Drenth, gedeputeerde voor de provincie Gelderland, brak een lans bestaand beleid te heroverwegen om duurzame energieprojecten mogelijk te maken. Paul Hospers, adviseur duurzaamheid, schetste wat er in het gebied van NEXTgarden zoal speelt om de tuinbouw te verduurzamen.

In het gesprek daaropvolgend met de deelnemers werd een ding duidelijk. De Gelderse tuinbouw wil en zal koploper zijn in de energietransitie. Hier zetten ondernemers, overheid en instellingen gezamenlijk de schouders onder. NEXTgarden is de energiemotor om deze energietransitie in beweging te brengen en initiatieven te verbinden. Er is met name vraag naar clustering, kunnen aansluiten op het warmtenet en meer betaalbare mogelijkheden voor warmteopslag.

Meer lezen over de rondleidingen en het symposium? Kijk hier voor een speciale pagina over de dag waar ook de presentaties te downloaden zijn. Het persbericht is hier te downloaden.