Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Europese subsidie voor glastuinbouwbedrijf Zandvoort Flowers

Glastuinbouwbedrijf Zandvoort Flowers verhuist van de locatie in Gendt naar de hoofdlocatie van het bedrijf in Huissen en heeft daarvoor ruim € 460.000,- subsidie ontvangen. Op de nieuwe plek kan het bedrijf dat amarylissen verbouwt efficiënter werken op het gebied van energie, arbeid, logistiek en uitstoot. 

De kassen op de oude locatie in Gendt worden gesloopt. De teler ontvangt € 467.760 subsidie als bijdrage in de totale geraamde verplaatsingskosten van € 1.500.000. De bedrijfsverplaatsing van Gendt naar Huissen en de verdere ontwikkeling van het glastuinbouwbedrijf in de Leutensche Leigraaf dragen bij aan de doelen van de herstructurering glastuinbouw en sluiten aan bij de ambities van NEXTgarden.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland. In 2016 konden ook aanvragen worden ingediend voor onder andere kavelruil en natuurontwikkeling. De komende jaren zullen er nog verschillende openstellingen plaatsvinden voor deze regeling.


Gerelateerd nieuws

Mobiliteit en verkeersveiligheid in gemeente Lingewaard; wat vindt u?

De gemeente wil Lingewaard bereikbaar en veilig houden voor alle weggebruikers. Wij werken aan maatregelen op korte termijn en een plan voor de lange termijn. 

Meer informatie >>

GroWplant speelt met wisselend assortiment in op vraag


Meer informatie >>

Het is nooit komkommertijd bij komkommerkweker Kosdi in Oosterhout


Meer informatie >>

Lingewaard kijkt naar nieuw bedrijventerrein

Lingewaard is aantrekkelijk voor ondernemers. Dat blijkt onder andere uit de verkoop van kavels op bedrijventerreinen de afgelopen jaren. 

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.