Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Europese subsidie voor glastuinbouwbedrijf Zandvoort Flowers

Glastuinbouwbedrijf Zandvoort Flowers verhuist van de locatie in Gendt naar de hoofdlocatie van het bedrijf in Huissen en heeft daarvoor ruim € 460.000,- subsidie ontvangen. Op de nieuwe plek kan het bedrijf dat amarylissen verbouwt efficiënter werken op het gebied van energie, arbeid, logistiek en uitstoot. 

De kassen op de oude locatie in Gendt worden gesloopt. De teler ontvangt € 467.760 subsidie als bijdrage in de totale geraamde verplaatsingskosten van € 1.500.000. De bedrijfsverplaatsing van Gendt naar Huissen en de verdere ontwikkeling van het glastuinbouwbedrijf in de Leutensche Leigraaf dragen bij aan de doelen van de herstructurering glastuinbouw en sluiten aan bij de ambities van NEXTgarden.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland. In 2016 konden ook aanvragen worden ingediend voor onder andere kavelruil en natuurontwikkeling. De komende jaren zullen er nog verschillende openstellingen plaatsvinden voor deze regeling.


Gerelateerd nieuws

Telers Willemsen en Weijs verlagen uitval, ziektedruk en inzet chemie

Potplantentelers René Willemsen en Sietske Weijs zijn gevestigd op NEXTgarden en gingen ruim vijftien jaar geleden aan de slag met weerbaar telen. De diverse maatregelen resulteren in een weerbaarder en sterker gewas en wortelstelsel en leveren ook op andere fronten voordeel op.
Meer informatie >>

Karma Plants koopt tuinbouwkavel van 4,2 hectare op NEXTgarden

Mooie ontwikkelingen in tuinbouwgebied NEXTgarden. De gemeente Lingewaard is trots! Vandaag is een verkoopovereenkomst gesloten met ondernemer Karma Plants voor een tuinbouwkavel van 4,2 hectare groot op Bergerden.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden maakt samen met partners de NEXTstep

NEXTgarden maakt samen met partners de NEXTstep! Wethouder Johan Sluiter overhandigde gisteren de strategische visie aan gedeputeerde Peter Drenth. Innovatie en energieneutraal 2030 samen met en voor ondernemers zijn de peilers voor de komende jaren
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.