Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Europese subsidie voor glastuinbouwbedrijf Zandvoort Flowers

Glastuinbouwbedrijf Zandvoort Flowers verhuist van de locatie in Gendt naar de hoofdlocatie van het bedrijf in Huissen en heeft daarvoor ruim € 460.000,- subsidie ontvangen. Op de nieuwe plek kan het bedrijf dat amarylissen verbouwt efficiënter werken op het gebied van energie, arbeid, logistiek en uitstoot. 

De kassen op de oude locatie in Gendt worden gesloopt. De teler ontvangt € 467.760 subsidie als bijdrage in de totale geraamde verplaatsingskosten van € 1.500.000. De bedrijfsverplaatsing van Gendt naar Huissen en de verdere ontwikkeling van het glastuinbouwbedrijf in de Leutensche Leigraaf dragen bij aan de doelen van de herstructurering glastuinbouw en sluiten aan bij de ambities van NEXTgarden.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland. In 2016 konden ook aanvragen worden ingediend voor onder andere kavelruil en natuurontwikkeling. De komende jaren zullen er nog verschillende openstellingen plaatsvinden voor deze regeling.