Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Energietransitie Lingewaard maakt grote stappen

Onlangs begon de aanleg van een zonnepark in het gebied van gemeente Lingewaard. Daarmee gaat de gemeente haar energiedoelstelling voor 2023 waarschijnlijk halen. Ook tuinbouwgebied NEXTgarden doet onderzoek naar tal van nieuwe technieken om energie op te wekken en op te slaan.

Zonnepark Lingewal
Kronos Solar is een grote Duitse ontwikkelaar van zonneparken, die het zonnepark Lingewal ontwierp. Daarbij maakte men een inpassing in het landschap in overleg met alle betrokkenen. Zo spraken ze met Park Lingezegen, provincie Gelderland, de gemeente Lingewaard en lokale imkers. Dat leverde op: bijenbosjes, meidoornhagen en een hoogstamboomgaard. Het park ligt vlak bij een onderstation van Liander, waardoor de bekabeling betaalbaar is.

Paul Hospers is projectleider bij gemeente Lingewaard en vertelt: “Op korte termijn vervangt de centrale zeventig procent van het aardgasverbruik. Met de warmte die beschikbaar is moet het warmtenet van NEXTgarden kunnen draaien en zelfs nog warmte leveren aan omliggende wijken. Daar doen we onderzoek naar. Een warmtenet is simpel gezegd een stelsel van buizen waar warm water doorheen gaat, een soort centrale verwarming, maar dan voor hele gebieden.”

Onderzoek naar nieuwe technieken
De gemeente houdt zich ook bezig met nieuwe mogelijkheden, om de volgende stappen te kunnen zetten. Hospers: “Ondertussen doet de gemeente met de partners onderzoek naar windenergie en naar hoge temperatuuropslag. Daarbij wordt de warmte een seizoen lang opgeslagen in een warmwaterbel op 100 tot 300 meter diepte. TNO en IF Technology deden in onze opdracht onderzoek naar de haalbaarheid daarvan in dit gebied. We bereiden een proefboring voor om meer te weten te komen over de ondergrond.”

Lees hier het hele artikel!

Gerelateerd nieuws

Save the date! Uitnodiging 19 november - Bijeenkomst met LTO Glaskracht

Op 19 november a.s. is er een bijeenkomst georganiseerd met LTO Glaskracht bij de Rabobank in Elst. Het thema is dit keer 'Handjes in de kas'. 

Sjaak van de Tak van LTO Glaskracht Nederland aanwezig zijn om de initiatieven vanuit LTO toe te lichten. 

Meer informatie >>

Nieuwsbrief van Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen September 2019

De nieuwsbrief van Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen is weer uit! Het meest actuele nieuws kun je hierin terugvinden. 

Lees meer over praktijkvoorbeelden van verduurzaming in NEXTgarden, hightech meets Biomass, statushouders op excursie in de tuinbouwkas en nog veel meer! 

Meer informatie >>

SAVE THE DATE Gaan voor gaaf: samen aan de slag met urgente dilemma's

We staan voor stevige uitdagingen in Gelderland. De opgaven zijn groot, de ruimte is beperkt en de tijd tikt. Het energievraagstuk, klimaatverandering, kwetsbare biodiversiteit, verdere verstedelijking in combinatie met krimp, toenemende mobiliteit op de weg en in de lucht. 

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.