Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Eerste bijeenkomst Living Lab Delta Oost

Dat we in Nederland grote stappen op het gebied van duurzaamheid moeten zetten, is bekend. Dat onze economie meer ‘circulair’ moet worden, weten de meeste mensen ook. Maar de vraag is: hoe gaan we dat doen? Ruim 15 betrokkenen (ondernemers, onderzoek, overheid en onderwijs) gingen op maandag 15 mei aan de slag met deze vraag, samen met het idee van een Living Lab. Als inspirerende locatie werd gekozen voor het tuinbouwmuseum Mea Vota in Huissen.

Radboud Vorage van Greenport Arnhem Nijmegen opende de bijeenkomst. Wethouder Theo Peren stelde dat een Living Lab vooral voor ondernemers van belang is, en vroeg zich af of het probleem van leegstaande kassen met dit instrument op te lossen is. Jan Taks (gemeente Lingewaard) schetste dat lopende projecten in NEXTgarden gekoppeld kunnen worden aan de ontwikkeling van een Living Lab Delta Oost. Globaal gesproken zou deze het grondgebied van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard kunnen omvatten. Lector Toine Smits, van Van Hall Larenstein, legde uit dat er door ’frisse koppen’ nagedacht moet worden over een slimmere maatschappij, en dus ook een slimmere tuinbouw. Met die opdracht werden drie werkgroepen aan het werk gezet.

Al snel bleek dat de tuinbouw uitstekende kansen biedt om aan een circulaire economie bij te dragen. In tuinbouwkassen vangen tuinders zonnewarmte goed op. Daarmee is plantaardige productie te optimaliseren. Om nog dichter bij een circulaire economie te komen, werden drie speerpunten genoemd:
  • Duurzame energie uit eigen regio;
  • Gezonde arbeid en toepassing van ICT en robotisering;
  • Nieuwe producten gemaakt van hergebruikte grondstoffen en duurzaam verpakkingsmateriaal. Het opwaarderen van afvalstoffen tot nieuwe grondstoffen en producten wordt ook wel ‘up-cyclen’ genoemd.

Deze eerste bijeenkomst leverde al een aantal concrete ideeën op die om een nadere uitwerking vragen. Van Hall Larenstein heeft daarvoor studenten beschikbaar die ondernemers kunnen ondersteunen met hun circulaire ideeën. De organisatoren van deze bijeenkomst: Gemeente Lingewaard (Jan Taks), Van Hall Larenstein (Brecht Caspers) en Greenport Arnhem-Nijmegen (Radboud Vorage) gaan de resultaten van deze bijeenkomst verder uitwerken en nodigen ondernemers uit om mee te doen in dit ‘Living Lab’.