Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Drijvend zonnepark op Bergerden: het grootste in Nederland

Op het gietwaterbassin in het tuinbouwgebied Bergerden wordt een drijvend zonnestroomsysteem ontwikkelt. Lingezegen Energy BV en Gietwaterbedrijf Bergerden BV, als vertegenwoordigende organen van de tuinders op Bergerden en eigenaar van het bassin,  hebben daartoe een intentieovereenkomst getekend met de lokale coöperatie Lingewaard Energie. De coöperatie Lingewaard Energie is verantwoordelijk voor het realiseren van dit zonnepark.

Naast het gietwaterbassin bevindt zich een trafostation dat gebruikt kan worden voor levering van de opgewekte elektriciteit aan het net. Het trafostation heeft een capaciteit van maximaal 1 MW, zodat hierop 4.000 zonnepanelen kunnen worden aangesloten. Het bassin heeft hiervoor voldoende oppervlak.

Drijvend zonnepark Bergerden moet het eerste grote systeem in Nederland worden. Een prachtig initiatief, door de gemeente Lingewaard aangewezen als één van de speerpunten voor de opwekking van duurzame energie. Ook hiermee gaat het Agrocluster Lingewaard zich op de kaart zetten.