Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Drijvend zonnepark op Bergerden: het grootste in Nederland

Op het gietwaterbassin in het tuinbouwgebied Bergerden wordt een drijvend zonnestroomsysteem ontwikkelt. Lingezegen Energy BV en Gietwaterbedrijf Bergerden BV, als vertegenwoordigende organen van de tuinders op Bergerden en eigenaar van het bassin,  hebben daartoe een intentieovereenkomst getekend met de lokale coöperatie Lingewaard Energie. De coöperatie Lingewaard Energie is verantwoordelijk voor het realiseren van dit zonnepark.

Naast het gietwaterbassin bevindt zich een trafostation dat gebruikt kan worden voor levering van de opgewekte elektriciteit aan het net. Het trafostation heeft een capaciteit van maximaal 1 MW, zodat hierop 4.000 zonnepanelen kunnen worden aangesloten. Het bassin heeft hiervoor voldoende oppervlak.

Drijvend zonnepark Bergerden moet het eerste grote systeem in Nederland worden. Een prachtig initiatief, door de gemeente Lingewaard aangewezen als één van de speerpunten voor de opwekking van duurzame energie. Ook hiermee gaat het Agrocluster Lingewaard zich op de kaart zetten.

Gerelateerd nieuws

Start werkzaamheden warmtenet

Maandag 15 januari zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet op NEXTgarden. Dit warmtenet gaat in de toekomst verschillende glastuinbouwbedrijven in Lingewaard warmte leveren.
Meer informatie >>

Duurzame warmte uit multi-bronnensysteem

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

Maandag 29 november - Webinar ‘Actuele Energiezaken’

Op 29 november bezoekt Adri Bom Lemstra voorzitter van Glastuinbouw Nederland onze regio. Haar speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de energieprijzen, de gevolgen voor de tuinbouwbedrijven en de verduurzaming van de glastuinbouw.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.