Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Allemaal beter van een sterker wij-gevoel

De gewascoöperatie komkommer is al 1,5 jaar actief en samenwerkingen hebben in deze sector veel gebracht. Echter is het wij-gevoel wel minder sterk en dat baart woordvoerder Albert Kosdi zorgen. 

Kwekerij Noord-Oost

Kosdi die het bedrijf van zijn vader voortzetten moet in 2011 plaats maken voor natuurontwikkeling. Het bedrijf waar hij nu gevestigd is stond toen leeg. De verhuizing heeft de bedrijfsnaam Kwekerij Noord-Oost tot gevolg gehad. In 2016 vond er nog een uitbereiding plaats waardoor het bedrijf nu 2 ha glas omvat.

Resultaten en uitbreiding belichte teelt

In 2015 en 2016 heeft Kosdi positieve resultaten behaald met zijn bedrijf. Echter viel het in 2017 wat tegen door onder andere de zware voorjaarshagel rond Someren. Daardoor ging 8% van het komkommerareaal eraan. Ondanks alles heeft de teler vertrouwen in Nederland op het gebied van komkommerteelt. Dat het areaal het afgelopen jaar niet gegroeid is verbazend maar wel positief voor de prijsvorming. De belichte hogedraadteelt groeit juist enorm, die verdubbelt bijna van 40 naar 70 ha. De belichte teelt draagt bij aan een betere spreiding van de productie en kan Nederland helpen om te concurrentiepositie te verbeteren.

Samenwerking en de gewascoöperatie 

Voor het langer termijn is er meer nodig om het marktaandeel in Europa te ondersteunen. ‘’Collectief investeren in onderzoek en innovatie heeft de sector groot gemaakt’’ verteld Kosdi. De afschaffing van het Productschap Tuinbouw, dat investeerde in onderzoek, promotie en marktverkenning, was voor iedere teler van waarde. Doordat het nu minder is geworden is er echter geen vooruitgang geboekt.De landelijke gewascommissie besloot om een gewascoöperatie op te richten, net als bij andere gewasgroepen. Hierdoor kunnen er financiële middelen bijeengebracht worden om verdere stappen te zetten met onderzoek. Het heeft en had een hoge prioriteit. Echter was er weinig animo waarna bestuursleden alle telers nog eens persoonlijk benaderde. Het effect was de moeite gezien 370 ha van de totale 560 ha areaal nu in de coöperatie vertegenwoordigd wordt. 

Eerste stap en de concurrentiepositie versterken

Een derde van het areaal is nog steeds niet betrokken, desondanks is het een goede eerste stap. Het is jammer en het zou meer mogelijkheden bieden om nieuw gewasgericht onderzoek te doen, gezien daar de minste groei in zat de laatste 1,5 jaar. Onderzoek naar het komkommerbontvirus is erg dringend en zeer gewenst. Het is nog niet opgepakt en blijft een terugkerend probleem binnen de sector. Krachten bundelen is dan ook belangrijk, ondanks dat het lidmaatschap €200,- per ha is kun je als individueel bedrijf onderzoek doen.
Ook op andere vlakken zal de samenwerking bevorderd moeten worden. De concurrentiepositie is afgenomen en de afname houdt aan. De positie van Nederland verdient versterking en dat gaat het beste door samen te werken. Van een sterker wij-gevoel wordt iedereen beter, iedereen blijft dus ook welkom!

Gerelateerd nieuws

Telers Willemsen en Weijs verlagen uitval, ziektedruk en inzet chemie

Potplantentelers René Willemsen en Sietske Weijs zijn gevestigd op NEXTgarden en gingen ruim vijftien jaar geleden aan de slag met weerbaar telen. De diverse maatregelen resulteren in een weerbaarder en sterker gewas en wortelstelsel en leveren ook op andere fronten voordeel op.
Meer informatie >>

Karma Plants koopt tuinbouwkavel van 4,2 hectare op NEXTgarden

Mooie ontwikkelingen in tuinbouwgebied NEXTgarden. De gemeente Lingewaard is trots! Vandaag is een verkoopovereenkomst gesloten met ondernemer Karma Plants voor een tuinbouwkavel van 4,2 hectare groot op Bergerden.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden maakt samen met partners de NEXTstep

NEXTgarden maakt samen met partners de NEXTstep! Wethouder Johan Sluiter overhandigde gisteren de strategische visie aan gedeputeerde Peter Drenth. Innovatie en energieneutraal 2030 samen met en voor ondernemers zijn de peilers voor de komende jaren
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.