Thijs Zee - Projectleider gemeente Lingewaard

Thijs is al vanaf 2000 betrokken bij de (verdere) ontwikkeling van de glastuinbouwsector in de gemeente Lingewaard.

In NEXTgarden is er ruimte voor nieuwvestiging van glastuinbouw- en andere bedrijven, voor innovatie en initiatieven die het duurzame karakter van het gebied versterken. Hij is betrokken bij de verkoop van kavels. Na wat magere jaren, zijn er inmiddels kavels met een forse omvang verkocht.

Ook houdt Thijs zich bezig met de aansluiting van NEXTgarden op het warmtenet van Nijmegen of Arnhem.

Jan Taks - Acquisiteur Agribusiness Lingewaard

De hele loopbaan van Jan staat in het teken van het ondersteunen van ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Hij staat dan ook vierkant achter de doelen van het tuinbouwgebied NEXTgarden.

Belangrijke onderwerpen voor hem zijn: innovatie, duurzaamheid en grensverleggende samenwerking. Hij zet zich dan ook graag in om de ambities van NEXTgarden tot een succes te maken. Geen enkele uitdaging gaat hij uit de weg.  

06-31048721

Harrie Vreman - Acquisiteur

Sinds 1 januari 2015 is Harrie werkzaam als acquisiteur in NEXTgarden. Hij is geen onbekende in het gebied. Hij heeft namelijk tot 2010, negen jaar gewerkt als coördinator voor Bergerden en zich o.a. beziggehouden met de inrichting van het gebied en de werving van tuinders.

De rol van acquisiteur bestaat, naast werving, uit het begeleiden van glastuinbouwbedrijven. Hij richt zich als acquisiteur ook op het in beeld brengen van bedrijven die mogelijk binnen afzienbare tijd naar Bergerden of elders in het tuinbouwgebied van NEXTgarden kunnen verplaatsen. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke eventuele belemmeringen er opgelost moeten worden om de verplaatsing naar NEXTgarden mogelijk te maken.

Harrie staat altijd open voor een gesprek. Hij is te bereiken op 06-51564319 of op hvreman@projectenltonoord.nl

Radboud Vorage - Coördinator Greenport Arnhem-Nijmegen

Radboud deelt de passie van veel tuinbouwondernemers om mooie, gezonde en duurzaam geteelde producten af te leveren. Producten die consumenten blij maken!

Als coördinator van de lokale tuinbouwbusinessclub (Greenport Arnhem-Nijmegen) organiseert hij al 10 jaar lang inspirerende trainingen, themabijeenkomsten, excursies, netwerkbijeenkomsten en marketing- en PR-activiteiten voor de tuinbouwsector. De laatste twee jaren heeft hij 15 duurzaamheidsprojecten met tuinders uitgevoerd. Dat resulteerde in grote besparing op het gebruik van aardgas, elektra, biomassa en transportkilometers. Bedrijven hebben hierdoor hun rendement en marktpositie verbeterd. Resultaat is een levendig ondernemersklimaat waar tuinders elkaar goed kennen en weten wat er speelt.

Wilt u meer weten over ondernemen in de regio Arnhem-Nijmegen? Radboud is telefonisch te bereiken op 06-51431301 of via mail op r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl.

José van Gerven - Programmaleider NEXTgarden

'Als je weet wat je wilt, ben je niet te stoppen'. Ondernemers weten doorgaans wat ze willen. Ze hebben geloof in hun product of dienst en investeren daarin. Ook hebben ze het lef om te investeren en risico's te nemen. Daar heeft José respect en bewondering voor. Zelf is ze geen ondernemer maar ondernemerschap gaat haar aan het hart. Bijdragen aan economische ontwikkeling is dan ook een rode draad in haar loopbaan. 

Als beleidsadviseur bij de provincie Gelderland heeft ze de regio goed leren kennen. Ze hield zich onder andere bezig met regionaal beleid en innovatiebeleid. Dat smaakte naar een meer directer contact met ondernemers. De afgelopen 16 jaar heeft ze als innovatie-adviseur gewerkt, met name in de keten van de agrifood. Ze vindt zichzelf vooral een aanjager, verbinder en strategisch trekker.

Als programmaleider NEXTgarden zal ze met diverse collega's verder werken aan de positionering van het gebied, duurzaamheid,  innovatie en vernieuwende marktontwikkeling. Ze zal ook in deze rol ondernemers, direct en indirect, blijven uitdagen om te ontwikkelen en te innoveren. Samen met de Greenports, STOL, provincie Gelderland, kennisinstellingen, intermediaire organisaties en andere relevante stakeholders blijven ze zaaien om te oogsten. 

We weten wat we willen: continuïteit van het tuinbouwcluster!

j.vangerven@lingewaard.nl
06 55 82 44 18